Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το εύρος των περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

Το εύρος των περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με ιδιαίτερη έμφαση  στο ορατό φως, δίνεται στο παρακάτω σχήμα
Δεν υπάρχουν σχόλια: